Wie kan haar helpen? ‘Vijf keer per dag is niet genoeg!’

Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten.

Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. Je moet dan gelijk denken aan een sigaret, maar er zijn ook andere dingen waar mensen aan verslaafd raken.

Rebecca bijvoorbeeld, die wil alleen maar de godganse da liggen rampenstampen, iedere dag 5 keer moet toch een gaan schuren, niet?

Bekijk de beelden hieronder: